825-258-pexels-people-field-working-agriculture

TIP#203: Jak smazat Stránku na Google+? Jak přestat být správcem či převést vlastnictví? A nemyslete si, že to je něco jednoduchého

Pokud máte na Google+ vytvořené nějaké Stránky (případně jste správci stránek), tak se může stát, že chcete udělat úklid a zbytečné Stránky buď smazat, nebo z nich odejít, včetně případného předání vlastnictví a správcovství někomu jinému. Paradoxně to vůbec není triviální proces. Tuhle činnost totiž nenajdete na konkrétní Stránce, ale musíte se k ní dostat trochu oklikou.

Můžete začít tím, že si zobrazíte přehled vašich Stránek – třeba přes mybusiness.google.com. Můžete to udělat i v menu vlevo, kde zhruba dole najdete „Pages“ (Stránky), případně najít My Business v „menu“ s aplikacemi od Google. V přehledu vašich Stránek si pak najdete konkrétní Stránku a kliknete na ni nebo na „Manage Page“ (Spravovat Stránku).

Jak smazat Stránku na Google+?

Zobrazí se vám správa Stránky, kde nahoře najdete Edit (které vám je k ničemu), ale hlavně ozubené kolečko, kde najdete Setting (Nastavení). Tam se potřebujete dostat.

Smazání Stránky

Hned na další zobrazené stránce máte možnost stránku smazat, musíte ale odrolovat až dolů a pokud jste vlastník, tak je zde Delete Page (Smazat Stránku). Jak už to tak bývá, je to nevratný proces (mazat může pouze vlastník). Zmizí i ze Stránkou spojené informace, včetně AdWords Express inzerátů, lokálních záznamů.

Jak smazat Stránku na Google+?

Po prvním varování a kliknutí na Smazat Stránku po vás Google bude chtít znovu se přihlásit k účtu a zobrazí se vám další varování, kde musíte poctivě zaklikat všechny zaklikávací políčka (bývají tři, občas čtyři). Po zaškrtnutí všech a kliknutí na Smazat (DELETE) už není cesty zpět.

Vlastník, správce, předání vlastnictví

V horní liště je ale případně ještě „Managers“ (Správci) kde se můžete zbavit správcovství (stačí kliknout na křížek v pravém horním rohu s informací o vás) pokud jste jenom některý ze správců. Můžete také přidat další správce (Add Managers neboli Přidat správce), což funguje tak, že jim e-mailem přijde pozvánka ke správcovství a oni ji musí potvrdit.

Ze správce můžete udělat vlastníka – volba je dostupná pod šipkou a je dobré vědět, že nově přidaného správce nemůžete udělat vlastníkem dříve, než za jeden den po přidání. Což je docela dobrá a logická ochrana proti neplechám, které by někdo mohl chtít páchat.

Pamatujte na to, že pokud odejdete ze stránky  kde jste správce, tak je dobré mít jistotu, že ostatní správci jsou „živí“. Jako vlastník (owner) odejít nemůžete – vlastníka má Stránka jenom jednoho. Musíte tedy převést vlastnictví na jiného správce.